Faaliyetlerimiz
M?hendislik ve Tasar?m
Makina ?malat ve Montaj?
Makine Bak?m?
Konvey?r ?malat?
?elik Konstr?ksiyon ?malat?
Yedek Par?a ?malat?
Yerinde Montaj ve Devreye Alma
 
 
Haberler
Yeni web sitemiz yayında..
Haber Ar?ivi
 
 
 
 
Omega Replica Watches Omega Constellation Replica Watches Omega De Ville Replica Watches Omega Seamaster Replica Omega Speedmaster Replica Watches  
Hakk?m?zda
 

hakk?m?zda2006? y?l?nda ?zmit/Kocaeli'de kurulan Caner Makina a?a??daki faaliyet alanlar?nda hizmet vermektedir;

  • M?hendislik ve tasar?m
  • Makina imalat ve montaj?
  • Makine bak?m?
  • Konvey?r imalat? (kau?uk bantl?, introlox bantl?, serbest rulolu, 90? d?n?? konvey?rleri)
  • ?elik konstr?ksiyon imalat?
  • Yedek par?a imalat? (Tala?l? tala?s?z imalat)
  • Yerinde montaj ve devreye alma

?r?n geli?tirme, tasar?m ve ?retim b?l?mlerindeki deneyimli m?hendislik gruplar?m?z ile ?ba?ta? lastik sekt?r?ne y?nelik olmak ?zere, makina ve ekipmanlar ?retmekteyiz.
Kaliteli malzeme kullan?m? ile m?kemmel i??ili?i birle?tiren firmam?z, tam zaman?nda teslimat ve sat?? sonras? garanti deste?iyle m??teri memnuniyeti konusunda lider olmu?tur.

Caner Makina olarak, faaliyet g?sterdi?imiz sekt?rde tan?nan bir firma olarak kazand???m?z sayg?nl??? uzun y?llar boyunca s?rd?rme hedefindeyiz.

Caner Makina y?neticileri ve ?al??anlar? olarak , bug?n geldi?imiz noktada " Caner Makina "  isminin aranan ve tercih edilen bir marka olmas?ndan ve ?lkemiz ekonomisine katk?lar?ndan dolay? gurur ve mutluluk duymaktay?z. replica watches

       
 
Anasayfa Referanslar Talep Formu İletişim
facebook
Tasarım & Hosting
Atak Domain
atak domain
Omega Replica Watches Omega Constellation Replica Watches Omega De Ville Replica Watches Omega Seamaster Replica Omega Speedmaster Replica Watches