Faaliyetlerimiz
M?hendislik ve Tasar?m
Makina ?malat ve Montaj?
Makine Bak?m?
Konvey?r ?malat?
?elik Konstr?ksiyon ?malat?
Yedek Par?a ?malat?
Yerinde Montaj ve Devreye Alma
 
 
Haberler
Yeni web sitemiz yayında..
Haber Ar?ivi
 
 
 
 
Omega Replica Watches Omega Constellation Replica Watches Omega De Ville Replica Watches Omega Seamaster Replica Omega Speedmaster Replica Watches  
?nsan Kaynaklar?
 

insan kaynaklar??nsan kaynaklar? politikam?z, ?irket ?al??malar?n?n belirlenen hedef do?rultusunda, ekonomik ve en verimli d?zeyde y?r?t?lmesi i?in; ?irketin her seviyesindeki kadrolara en yetkin personeli temin etmek ve personel yetkinliklerinin geli?iminde uygulanacak y?ntemi saptamakt?r.

  • Caner Makina de?erlerini benimseyen,
  • ?irket dinamizminin gerektirdi?i yetkinliklere sahip,
  • M??terinin ?nemini bilen,
  • ??renme ve geli?meye istekli,
  • Verimlili?i esas alan,
  • Sistem odakl? yakla??m sergileyen,
  • Y?ksek performans? uzun d?nemli s?rd?rebilen,

?al??anlar?; ?irketimize kazand?rmak, onlar?n mesleki ve ki?isel geli?imlerine katk? sa?lamak, potansiyellerini en verimli ?ekilde kullanmalar?na olanak tan?mak.

kariyer

       
 
Anasayfa Referanslar Talep Formu İletişim
facebook
Tasarım & Hosting
Atak Domain
atak domain
Omega Replica Watches Omega Constellation Replica Watches Omega De Ville Replica Watches Omega Seamaster Replica Omega Speedmaster Replica Watches